Vi tror på Jesus Kristus som Guds sønn. Vi tror at han var helt menneske og helt Gud, og at han kom til jorden for å vise hvem Gud er, og for å reparere relasjonen mellom Gud og mennesker med sin død på korset. Vi tror at han seiret over døden og synden da han stod opp fra graven, og at han har sendt alle troende ut med en misjon: Å lede mennesker til et bedre liv i etterfølgelse av ham. Vi tror at etter Jesus reiste til himmelen, sendte han den Hellige Ånd for å utruste de troende til å være og gjøre disipler.

Vi tror at Bibelen er Guds Ord, og derfor rettesnor for liv og lære. Vi tror at den globale kristne kirke består av alle som ved troen på Jesus er født på ny. Vi ønsker derfor å stå sammen med kristne søsken også i andres kirkesamfunn, og arbeide for våre medmenneskers omvendelse og frelse.

Vår tro kan også oppsummeres i den apostoliske trosbekjennelsen, som brukes av kristne over hele verden.

Vil du vite mer om hva Askøy Misjonskirke og resten av Misjonsforbundet tror på, kan du klikke her.